GenbrugshusetGenbrugshus

Dine gamle møbler og andre effekter kan få et nyt liv, hvis du indleverer dem i Genbrugshuset. Her vil personalet sætte de indleverede effekter i stand, så de kan genbruges.

Regler for brug af genbrugshuset

  • De istandsatte effekter kan kun afhentes af kommunens institutioner og lokale foreninger.
  • Man kan kun afhente effekter én gang om dagen.
  • Ingen adgang i personale/klargøringsrum.
  • Enhver, der kommer i genbrugshuset, har pligt til at rette sig efter opsynets instruktioner og anvisninger.

OBS! Udfyld denne blanket og medbring den ved afhentning.

Genbrugshuset er et aktiveringsprojekt og kører som et forsøg.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00