For virksomheder

Alle virksomheder har pligt til at kildesortere det affald, de frembringer. Det gælder både egentligt produktionsaffald og mere kontor- og husholdningslignende affald.

For nogle typer af affald gælder der særlige regler for anmeldelse og håndtering. Det gælder bl.a. bygge- og anlægsaffald, dagrenovation, elektronik og farligt affald. Du kan læse mere om reglerne under de nævnte affaldstyper til venstre i menuen.

Din virksomhed har pligt til at betale for de kommunale affaldsordninger, som den bruger – f.eks. dagrenovationsordningen eller genbrugsstationen – samt for kommunens generelle administration af affaldsområdet. Du kan læse nærmere om reglerne i Hillerød Kommunes erhvervsaffaldsregulativ.

Skal du af med affald?

I Affaldsregistret finder du oplysninger om, hvilke genanvendelsesanlæg, kommunale behandlingsanlæg, indsamlervirksomheder, transportører, forhandlere og mæglere, der kan håndtere og modtage dit affald.

Genanvendeligt affald

Virksomheder skal sortere og aflevere deres genanvendelige affald (papir, pap, glas, plast, metal, træ, genanvendeligt PVC-affald og genanvendeligt farligt affald) til genanvendelse.

Du kan som virksomhed frit vælge, hvem du vil aflevere genanvendeligt erhvervsaffald til.  I Affaldsregistret finder du modtageanlæg for genanvendeligt affald samt transportører og indsamlere.

Ikke-genanvendeligt affald

Find information under menupunkterne til venstre.

Råd og vejledning

Hillerød Forsyning informerer og vejleder virksomheder om korrekt sortering og bortskaffelse af affald.

Har du spørgsmål til håndtering af dit affald, er du velkommen til at kontakte os på 48 23 10 00 eller via mail.

Vi anbefaler, at du, inden du kontakter os, danner dig et overblik over, hvilke affaldstyper virksomheder har. Som hjælp findes ”Skema over affaldstyper”, der kan forekomme på din virksomhed. Ud fra det kan vi vejlede om transportører og modtageanlæg, der kan benyttes til de forskellige affaldstyper.