Priser

Private husstande bliver opkrævet et affaldsgebyr bestående af dels et grundgebyr og dels et beholdergebyr.

Virksomheder bliver opkrævet et administrationsgebyr. Ligeledes vil virksomheder, der er tilmeldt dagrenovationsordningen, blive opkrævet et beholdergebyr. De virksomheder, der ønsker at benytte genbrugsstationen, skal enten købe en engangsbillet eller et årsabonnement.

Særlige forhold i forbindelse med affald og flytning/hushandler

Når du flytter, skal du huske at afmelde din betalingsaftale om opkrævning af affaldsgebyrer hos Betalingsservice.

Afregning af affaldsgebyr skal foregå mellem den ny ejer og den tidligere ejer via refusionsopgørelse.

Er du lejer, skal du kontakte din ejer mht. ændring af beholderstørrelse m.v.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00