Affaldsgebyr for erhverv

Hvis man som virksomhed vil aflevere affald på genbrugsstationen, skal den enkelte virksomhed tilmelde sig og enten købe et årskort eller en éngangsbillet. 

Engangsbillet (priser er ekskl. moms)

 

  Personbil   (kr./besøg)

  Kassebil   (kr./besøg)

  Ladvogn 
  (kr./besøg) 

Alle virksomheds-kategorier

   100

   150

   200

Årskort (priser er ekskl. moms)

Virksomhedskategori 
jf CVR

 Personbil 
 (kr./bil/ år)

 Kassebil 
 (kr./bil/ år)

 Ladvogn 
 (kr./bil/ år)

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere* der overvejende afleverer erhvervsaffald

  5.500

  8.700

  13.500

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere*

  3.000

  4.800

    7.400

Liberalt erhverv og tilsvarende** 
(0-2 ansatte)
Max. 8 besøg pr. år

     800

   

Øvrige virksomheder end de ovennævnte***

  3.200

  5.900

  11.400

(*) Ved "bygge- og anlægshåndværkere" forstås her: Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murer, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde. Andre håndværkere hører til kategorien "Øvrige"

(**) Ved "liberalt erhverv og tilsvarende" forstås her salg af serviceydelser som f.eks.: dyrlæge, læge, fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge, psykologer, advokater, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, translatører, arkitekter, rådgivere, undervisere, instruktører.

(***) Øvrige virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder som f.eks.: fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, autoværksteder, rengøring, landbrug, fiskeri.
(samt "Liberalt erhverv og tilsvarende" med 3 eller flere ansatte)
(samt "Liberalt erhverv og tilsvarende" som har brug for mere end 8 besøg pr. år)
(samt andre håndværksvirksomheder end bygge- og anlægshåndværkere)

Farligt affald (prisen er ekskl. moms)

 

  Alle biltyper

Alle virksomheds-
kategorier

  40 kr. for hver 10 kg 
  ud over de første 5 kg 

Administrationsgebyr

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal virksomheder i Hillerød Kommune opkræves et årligt administrationsgebyr.

Miljøstyrelsen har i Affaldsbekendtgørelsens kapitel 8 fastsat regler for, hvilke virksomheder der skal opkræves, og hvilke virksomheder der kan fritages for det årlige administrationsgebyr.

Gebyret opkræves hos den registrerede ejer af virksomheden, og opkrævningen udsendes i september 2017 til betaling 1. oktober 2017.

Der opkræves ét administrationsgebyr for hvert P-nummer, der er registreret i CVR pr. 1. januar i opkrævningsåret.

Hvad betaler du for?

Gebyret dækker kommunens lovpligtige udgifter til generel planlægning og administration af affaldsområdet vedrørende erhverv i kommunen. Størrelsen på gebyret er ens for alle virksomheder i kommunen.

Læs mere om, hvad administrationsgebyret dækker.

 Virksomhedstype

  Administration 
  (kr. ekskl. moms)

 Alle gebyrpligtige virksomheder

 353

Mulighed for fritagelse

Din virksomhed har mulighed for at blive fritaget for betaling af administrationsgebyr, hvis den i 2015 havde en omsætning på under 300.000 kr. Fristen for ansøgning om fritagelse er den 30. maj 2017.

Bliv klogere på, hvad der skal til for at blive fritaget for at skulle betale administrationsgebyr.

Dagrenovationsgebyr

Hvis din virksomhed får afhentet dagrenovation via den kommunale ordning, skal du betale særskilt gebyr for dette afhængig af hvor meget affald (det vil sige hvor mange sække/beholdere), der bliver hentet.

Se en prisliste over årlige dagrenovationsgebyrer for de forskellige størrelser af materiel.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til opkrævning af gebyrer for erhvervsaffald, kan du ringe på 48 23 10 00 eller skrive til os på affald@hfors.dk.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00