Fritagelse fra administrationsgebyret

Affaldsbekendtgørelsens § 60 indeholder en række kriterier for fritagelse for administrationsgebyr.

Alle aktive virksomheder bliver opkrævet administrationsgebyret, og der gives som udgangspunkt ikke fritagelse for gebyret.

Du kan dog søge om fritagelse for betaling af gebyret:

  • hvis din virksomhed havde en årlig omsætning under 300.000 kr. i 2015.
  • hvis din virksomhed er nystartet i 2016 og kan dokumentere, at omsætningen var under 300.000 kr. i 2016.
  • hvis du med al sandsynlighed kan dokumentere, at der ikke er affald i din virksomhed. Som udgangspunkt producerer alle virksomheder affald, men der kan være virksomheder, som pga. ophør, sygdom eller lignende ikke er affaldsproducerende. Fritagelse gælder kun for ét år ad gangen. 

Visse virksomheder er på forhånd fritaget for betaling af administrationsgebyret. Det gælder virksomheder med 0-1 ansatte indenfor bestemte brancher og virksomhedsformer. Se hvilke i Affaldsbekendtgørelsens bilag 8 og 9.

Læs hele Affaldsbekendtgørelsen.

Hvordan ansøger du om fritagelse?

Du søger om fritagelse via www.virk.dk.

Du skal ikke logge ind med NemID. Du kan søge på ordet ”erhvervsaffaldsgebyr” for at finde ansøgningsskemaet. Du vil blive guidet igennem ansøgningen.

Din ansøgning bliver behandlet af Hillerød Forsyning i den rækkefølge, som de er modtaget.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00