Hvad er administrationsgebyret?

Alle virksomheder skal ifølge Affaldsbekendtgørelsen betale et administrationsgebyr for erhvervsaffald. Gebyret betales for hvert P-nummer i virksomheden registreret i CVR pr. 1. januar i opkrævningsåret.

Gebyret dækker kommunens generelle udgifter til planlægning og administration af affaldsordninger for erhverv. Det er blandt andet:

  • udgifter til udarbejdelse af affaldsplaner
  • udarbejdelse af regulativer
  • indsamling og registrering af affaldsdata
  • information
  • besvarelse af henvendelser om affald
  • behandling af ansøgninger om fritagelser for gebyrer

Endvidere skal kommunen opkræve et mindre gebyr til dækning af Miljøstyrelsens udgifter til de nationale affaldsdatabaser.

Gebyret dækker ikke adgang til genbrugsstationen eller andre kommunale affaldsordninger.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00