Papirindsamling

Papir er en værdifuld ressource, som skal genbruges i stedet for at blive brændt sammen med dagrenovationen. Stort set alt papir fra husholdningen kan du aflevere til genbrug.

Afhentning ved husstanden

Alle parcel- og rækkehuse har en 140 liters beholder til papir, som tømmes hver 5. uge.

Det indsamlede papir sendes til papirfabrikker, hvor det indgår i produktionen af nyt papir.

Du kan også aflevere dit papir i genbrugskuberne, der står centrale steder i kommunen eller på genbrugsstationen. Find din nærmeste papirkube.

Bliv klogere på hvad der er papiraffald.

Manglende afhentning

Har du ikke fået hentet dit papir, kan du kontakte os via Din Affaldsplan

Afhentningsdatoer 2018

FØRST - find dit rute-nummer i vejregisteret. Tallet i den grønne kolonne ud af dit vejnavn er dit rute-nummer.

KLIK dernæst på skemaet nedenfor for at se dine datoer for papirindsamling 2018.

Papirindsamling 2018

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00