HaveaffaldHaveaffald

Når du stiller dit haveaffald ud til afhentning, skal du sørge for, at det kun indeholder plantedele. Forarbejdet træ, sten, jord, hele stammer og trærødder kan afleveres på Genbrugsstationen.

Du kan også vælge, at hjemmekompostere dit haveaffald, læs mere her.

Se datoer og bestil afhentning af haveaffald i Din Affaldsplan.

En pæn bunke

Læg haveaffaldet i en bunke på fortovet, så der stadig er fri passage på fortovet.

Haveaffaldet kan også lægges i rabatten de steder, hvor der ikke er et fortov. Haveaffald, der stilles i sække eller kasser, bliver ikke taget med.

Dit affald tages kun med, hvis det ligger fri af husmure, rækværker, mv. samt fri af luftledninger og overhængende vegetation.

Bemærk:

 • hvis haveaffaldet ligger på et blødt underlag (f.eks. græs), og vognmanden vurderer, at der er risiko for beskadigelse af underlaget, medtages så meget, som vognmanden vurderer er muligt, for at undgå skader. 
 • haveaffald afhentes med grab. Der kan derfor ligge småt haveaffald tilbage efter afhentning.

Ja tak

 • Hæk- og græsafklip
 • Grene max. 2 m lange og 10 cm i diameter
 • Plantedele
 • Bambus

Nej tak

 • Forarbejdet træ
 • Sten
 • Jord
 • Hele stammer
 • Trærødder

Flis

Når du lægger dine grene ud til flishugning, skal grenene lægges i en bunke med den tykke ende samme vej udad.

Du må højst lægge 5 m3 grenaffald ud pr. gang.

Se datoer for flishugning og tilmeld dig.

Passage på fortovet

Dine grene til flis skal lægges ud til fortovet på matriklen inden kl. 06.00 på dagen for flishugning - dog tidligst to dage før.

Husk at der skal være fri passage på fortovet.

Husk også at rydde op efter flishugningen.

Flisen skal være fjernet senest to dage efter flishugningen. Ved etageboliger og boliger i tæt-lav bebyggelse aftales det med kommunen, hvor grenaffaldet skal lægges.

Ja tak

 • Friske grene med en diameter på mellem 1-10 cm (max. 6 måneder gamle)
 • Minimum 1 meter lange - der er ingen max længde. 

Nej tak

 • Bambus
 • Trærødder og stød
 • Græs og hækafklip
 • Grene med jord på
 • Grene med lange sideskud
 • Bearbejdet træ (f.eks. paller, brædder og lægter)

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00