MadaffaldMadaffald

Dit madaffald indeholder værdifulde ressourcer, der ellers vil gå tabt, hvis vi ikke genanvender dem.

Alle villaer og rækkehuse sorterer deres madaffald har derfor som udgangspunkt en beholder på 140 liter til madaffaldet, som bliver tømt hver 14. dag.

Beholder til køkkenet og poser til madaffald

Vi vil gøre det let at komme af med dit madaffald. Derfor får du en lille grøn beholder til køkkenet sammen med komposterbare madaffaldsposer til at sætte i. Madaffaldsposerne er lavet af majsstivelse.

Mangler du poser til madaffaldet?

Bor du i villa eller rækkehus, og er du ved at løbe tør for poser til dit madaffald, skal du binde en tom pose om håndtaget på din rest- eller madaffaldsbeholder. Når skraldemanden tømmer din beholder, vil han lægge en ny rulle poser til dig.

Boligselskaber og grund- og ejerforeninger med fælles materiel skal bestille poser samlet til hele foreningen ved at sende en mail til affald@hfors.dk. HUSK at oplyse, hvor poserne skal afleveres (fx. ejendomskontor, fælleshus, mv.) og en adresse herpå.

Ja tak

 • Alt madaffald uden emballage – tilberedt og råt
 • Frugt og grønt
 • Kød, knogler og ben
 • Skaldyr
 • Æggeskaller
 • Pålæg
 • Kaffegrums og teposer
 • Afklippede blomster

Nej tak 

 • Bleer
 • Vatpinde
 • Engangsklude
 • Cigaretskodder
 • Karklude og andre tekstiler
 • Mælke- og juicekartoner
 • Plastikemballage
 • Glas
 • Metal
 • Farligt affald
 • Haveaffald
 • Jord
 • Kattegrus
 • Døde dyr (læs mere om bortskaffelse af døde dyr)

Er du i tvivl, om affaldet er madaffald - så læg det i affaldsspanden til restaffald. Inden du smider dit madaffald i beholderen, skal du huske at slå knude på posen. På den måde undgår du, at affaldet løber ud i spanden eller kommer til at lugte grimt.

Hvad sker der med dit madaffald?

Madaffaldet køres til Gemidan/Komtek ved Holsted, som forbehandler affaldet, så det bliver til en flydende, pumpbar masse. Denne afsættes til Linkogas, som afgasser massen, hvorefter det udbringes på landbrugsjord. På denne måde kommer næringsstoffer som bl.a. fosfor tilbage til naturen som byggesten for nye fødevare.

VIDSTE DU...

... at vi i 2016 indsamlede cirka 1.833 ton madaffald?

7 GODE RÅD

Hvis du følger disse syv gode råd, minimerer du risikoen for lugtgener og problemer med fluer og maddiker.

 • Dryp madaffaldet godt af
 • Luk posen med en knude 
 • Skift posen hver 2. dag
 • Læg posen forsigtigt i spanden, så der ikke går hul på den
 • Stil din udendørs spand til madaffald i skyggen
 • Hold låget på affaldsspanden lukket
 • Vask din affaldsspand med vand og sæbe efter behov

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis din beholder lugter, eller du har problemer med fluer og/eller maddiker.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00