MetalMetal

Metalaffald kan være både stort og småt metal.

Småt metal er f.eks. øldåser, sodavandsdåser og rengjorte konservesdåser, mens det større metal f.eks. er barnevogne, møbler med jernstel og cykler.

Du kan aflevere dit metalaffald på genbrugsstationen og til storskrald.

Hvad sker der med dit metal?

Jern og metal kan genbruges uendeligt mange gange og bruges bl.a. i produktionen af cykler, gryder og dåser.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00