Brochurer og roll-up

3-fløjet folder (M65)

Den 3-fløjede folder er her vist som en præsentationsfolder for de fire forsyningsområder, men kan tilpasses efter behov.

Alle sider, med undtagelse af forsiden, har et topbillede, der illustrerer hvad siden handler om. I tilfælde af at en side handler om mere end ét emne, kan topbilledet gentages længere nede på siden (se side 3, hvor både "vand" og "spildevand" har overskrifter). Eksemplet viser desuden hvordan forsyningsområdernes symboler placeres halvvejs op i topbilledet.

Layoutet indeholder altid følgende elementer:

  • Stort forsidebillede.
  • Overskrift i forsidebilledet på gennemsigte sorte kasser.
  • Logo placeret på forside og bagside som anvist.
  • Topbilleder på undersiderne og bagside (uden mellemrum).
  • Overskrift direkte under topbillede.

3-fløjet brochurer - forside og bagside

3-fløjet brochure - indersider

A4-brochure

A4-brochuren er her vist som en præsentations-folder for de fire forsyningsområder, men kan tilpasses efter behov.

Ulig den 3-fløjede folder eller A5-brochuren, har hver side ikke et topbillede. A4-brochuren bør derfor indeholde en god mængde illustrationer i form af billedmateriale, grafer, eller lignende, for at opbryde monotonien. Der bør være mindst ét billede eller illustration pr. side.

Teksten kan enten være to- eller tre-spaltet.

Forsiden skal altid have et stort billede med brochurens titel vist i billedet på gennemsigtige sorte kasser. Logo optræder på forside og bagside som anvist.

Bagsiden viser desuden også eksempel på en faktaboks (her i rød om vagtnumre). Faktaboksens baggrundsfarve kan udskiftes med en af de fire forsyningsområders farver efter eget valg.

A4-brochure - forside og bagside

A5-brochure

A5-brochuren er her vist som en præsentations-folder for de fire forsyningsområder, men kan tilpasses efter behov.

Layoutet indeholder altid følgende elementer:

  • Stort forsidebillede.
  • Overskrift i forsidebilledet på gennemsigte sorte kasser.
  • Logo placeret på forside og bagside som anvist.
  • Topbilleder på undersiderne og bagside (med mellemrum).
  • Overskrift direkte under topbillede.

A5-brochure - forside og bagside

A5-brochure - indersider

Roll-up

Her er vist en standard roll-up på 80x200 cm. En roll-up består altid af logo øverst med pay-off, samt et top-billede med overskrift i gennemsigtige sorte kasser.

Brødtekstens størrelse kan dog varieres, men det anbefales at holde størrelsen indenfor angivne mål. Der kan desuden indsættes billeder og illustrationer i teksten efter behov, så længe de holder sig inden for tekstens angive margin.

Der er også vist eksempel på en faktaboks. Farven på faktabokse kan udskiftes med en af de fire forsyningsområders farve efter behov.

Roll-up

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00