Her arbejder vi

Hillerød Forsyning arbejder løbende på at vedligeholde og udbygge vores ledningsnet indenfor vand, fjernvarme og spildevand samt udføre andre projekter, som er til gavn for dig som kunde og borger i Hillerød Kommune.

På denne side kan du finde en oversigt over, hvor vi på nuværende tidspunkt har gang i projekter inden for vand, fjernvarme og spildevand.

 

Vand

Udskiftning af vandledning, Milnersvej

Freerslev og Brødeskov, prøveboring

Ny vand- og fjernvarmeledning, Overdrevsvej

 

Varme

Ny fjernvarme- og vandledning, Overdrevsvej

 

Spildevand

Spildevandsledning fra Hillerød Centralrenseanlæg (Kirsebæralle) til Munkeengen

Spildevandsledning fra Munkeengen til nyt renseanlæg på Solrødgård

Nyt renseanlæg

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00