Vi vil gerne passe på dine data - hjælp os med det! Læs mere

Hillerød Slotssø Byfest fra 1.-3. juni 2018, læs mere

Ændring af papirruter pr. 1. maj 2018, læs mere

Erhvervsadministrationsgebyr på affald, læs mere

Frivillig papordning, læs mere

Her kan du tilmelde dig rundvisningerne på genbrugsstationen, renseanlægget og Solrødgård.

Den elektroniske kvittering du modtager efter tilmelding, bruges som billet. Kontakt os på telefon 48 23 10 00 hvis du ønsker den udprintet og tilsendt. der kanm gå 1-2 hverdage inden du modtager den elektroniske kvittering.

Der er begrænset plads, så når en rundvisning er fuldt op, så vil dette fremgå.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00