Nyt renseanlæg – et fyrtårn for dansk miljøteknologi

Et renseanlæg baseret på innovative løsninger og ny teknologi hvor det omkringliggende landskab udnyttes til værdi for både mennesker, miljø og samfund. Det er visionen for Hillerød Forsynings nye renseanlæg, som skal være både smukt, funktionelt og fremtidssikret.

Målet er at bygge fremtidens renseanlæg beliggende som en del af vores nye Solrødgård Klima- og Miljøpark. Fokus er nemlig at lave helhedsorienterede, innovative løsninger baseret på de nyeste teknologier, styringsprincipper og procesviden. Derudover kommer synergien med de øvrige forsyningsarter i Solrødgård Klima- og Miljøpark, de energi- og vandforbrugende virksomheder i nærområdet samt det kommende Nyt Hospital Nordsjælland til at være i centrum.

Renseanlægget skal være en optimal, bæredygtig og rekreativ ressourceudnyttelse til fælles værdi for mennesker, miljø og samfund. Anlægget indeholder blandt andet en stor sø, der skal være medvirkende til at styrke det rekreative udtryk for området.

Størstedelen af anlægget vil være overdækket og syne som en seks meter høj bakke set fra Lyngevej. Derudover vil en grøn ”gågade” føre de besøgende ned imellem renseanlæggets to funktionsafsnit, hvorfra renseprocessen af spildevandet kan følges gennem store glaspartier.

Renseanlægget bliver designet, så der tages højde for de forventede klimaforandringer, for mulighed for at udvinde spildevandets indhold af fosfor, og samt mulighed for at udnytte slammet på stedet.

FAKTA

  • Opføres af Jakobsen & Blindkilde A/S i samarbejde med Orbicon, DHI og Henning Larsen Arkitekterne
  • Pris: ca. 300 mio. kr
  • Kapacitet på 100.000 PE eller 7-8 mio. m3 om året
  • Sættes i drift i 2018

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00