Betalingsbetingelser

Du kan læse betalingsbetingelserne i lovgrundlaget for de forskellige forsyningsområder. Find dem neden for.

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsbetingelser finder du i kapitel 6

Regulativ for Hillerød Vand A/S   

Betalingsbetingelser finder du i stk. 14

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00