Klage

Du har som forbruger mulighed for at indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen. Læs mere om klager vedrørende:

Vand

Varme

Spildevand

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00