Genbrugsstationen holder lukket St. Bededag

Erhvervsadministrationsgebyr på affald, læs mere

Hent gratis kompost, læs mere

Frivillig papordning, læs mere

07.12.2017

Kundeservice holder lukket torsdag den 7. december fra kl. 12:00

Vi er tilbage igen fredag den 8. december 2017 kl. 09:00.

Læs mere
06.12.2017

Betaling for forbrugt varme i vintermånederne

Hillerød Forsyning gør opmærksom på at vi fra 1. november 2017 går over til vinterpriser. Varmeprisen er forskellig i sommer og vintermånederne. Læs mere om vores varmepriser her

 

 

Læs mere
06.12.2017

Fjernvarmearbejde Hostrupsvej 21-23

Fredag den 8. december 2017 kl. 20.00 på Hostrupsvej.

Læs mere
27.11.2017

Fjernvarmebrud Hostrupsvej 21

Grundet brud på vores ene hovedledning vil der blive omlagt fjernvarme i uge 49-50.

Læs mere
21.11.2017

Trykledningerne fra HCR til Munkeengen

Under arbejdet med lægning af ny spildevandskloak i Frederiksværksgade er komplikationer opstået i forsøget på at bore kloakrøret under krydset mellem Frederiksværksgade, Selskovvej og Frejasvej. Komplikationerne har gjort det nødvendigt, at etablere en mindre udgravning i krydsets nordøstlige hjørne mellem Frederiksværksgade og Selskovvej.

 

Læs mere

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00