11.12.2017

Lækagesøgning i områderne Hammersholt og Nr. Herlev

I uge 50 udfører Hillerød Vand lækagesøgning i områderne Hammersholt og Nr. Herlev. Arbejdet udføres af firmaet Leif Koch A/S.  

Arbejdet udføres ved at bruge en mikrofon, der sættes på ventilerne og kræver kun opgravning, hvis der findes en lækage.

 

Hillerød Vand A/S gennemfører jævnligt lækagesøgning på ledningsnettet, fordi nogle utætte rør løber direkte i en kloak, i stedet for at komme til overfladen. Når vi udfører denne ekstra kontrol, sikrer vi at der kun indvindes det nødvendige grundvand.

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00