Organisation og bestyrelse

Hillerød Forsyning er en koncern, der består af en række selskaber.

 • Hillerød Forsyning Holding A/S
 • Hillerød Service A/S
  • Nordkøb A/S (9 %)
  • Kundeservice Nordsjælland A/S (50 %)
 • Hillerød Vand A/S
 • Hillerød Varme A/S
 • Hillerød Spildevand A/S
 • Hillerød Affaldshåndtering A/S
  • Fælles Affaldsindsamling A/S (50 %)
 • Hillerød Kraftvarme ApS

Se selskabsdiagram.

Bestyrelsen

Hillerød Forsynings bestyrelse er sammensat af fire byrådsmedlemmer, to forbrugerrepræsentanter og to medarbejderrepræsentanter.

Formand

Louise Colding Sørensen

Næstformand

Tue Tortzen

Bestyrelses-
medlem

Klaus Markussen

Bestyrelses-
medlem

Dan Riise

Medarbejder-
repræsentant

Stig Hansen


Medarbejder-
repræsentant

Christian Egholm Jønch

Forbruger-
repræsentant

Tim Karll

Forbruger-
repræsentant

Niels Frølich Nilsson

Organisation

 • Adm. Direktør: Søren Støvring
 • Økonomi og Administration: Carsten W. Hansen
 • Affald, Kunder og Facility: Peter Maltha Larsen
 • Varmeforsyning: Anders Holmsgaard
  • Drift: Kent Unold
 • Vand: David Ipsen
 • Spildevand: Peter Underlin
  • Produktion: Jens Bruun-Madsen
  • Distribution: Niels Thøstesen
 • Projekt: Victoria Plum

Se organisationsdiagram 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00