Betalingsbetingelser og persondata

Du kan læse betalingsbetingelserne i lovgrundlaget for de forskellige forsyningsområder. Find dem neden for.

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsbetingelser finder du i kapitel 6

Regulativ for Hillerød Vand A/S

Betalingsbetingelser finder du i stk. 14

Håndtering af persondata

Hillerød Forsyning behandler som dataansvarlig personoplysninger om vores forbrugere for at kunne sørge for forsyning af drikkevand, afledning af spildevand, levering af fjernvarme samt håndtering af affald.

De oplysninger, vi behandler, er blandt andet oplysninger om forbrugerens navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, personnummer, målernummer, aflæsninger, forbrug, betalingshistorik, brug af NETS og eBoks samt kundenotater i forbindelse med sagsbehandling.

Dine personhenvendelser vil kun blive videregivet, såfremt vi er forpligtet til det efter lovgivningen eller du har givet samtykke hertil.

Såfremt du har penge tilgode hos os, har vi behov for dit CPR-nummer, da vi benytter NemKonto.

Hillerød Forsyning har lov til at indhente en borgers CPR-nummer med henvisning til lov nr. 1499 af 18/12/2013, inddrivelse af gæld til det offentlige herunder kommunalt ejet forsyningsselskaber.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00