Rykker- og renteprocedure

En rykkerskrivelse koster 100 kr. (ekskl. moms).

Vi beregner renter i form af Nationalbankens udlånsrente + 8,00 % p.a. ved for sent betalte regninger.

Vi anbefaler, at du tilmelder dig Betalingsservice. Så skal du ikke tænke over at få regningerne betalt til tiden.

Tilmeld til Betalingsservice her

Der udsendes 2 rykkerskrivelser ved manglende betaling, inden restancen sendes direkte til SKAT for inddrivelse.

Gæld til forsyningen som er sendt til SKAT

Skylder du penge til fx din kommune eller SKAT, eller Hillerød Forsyning, har du gæld til det offentlige. I det tilfælde har forsyningen flere muligheder for at få sine penge igen. Først og fremmest vil Inddrivelsescentret under SKAT kontakte dig og forsøge at lave en aftale om tilbagebetaling.

Indgår du ikke en aftale om at afdrage din gæld, eller overholder du ikke aftalen, kan Inddrivelsescentret beslutte, at der skal ske en lønindeholdelse, dvs. at din arbejdsgiver tilbageholder en del af din løn, som så går til afbetaling af din gæld. Der kan tilbageholdes mellem 5 og 30 pct. af din løn.

Ejer du fast ejendom, og har misligholdt din gæld til Hillerød Forsyning, kan SKAT tage et såkaldt udlæg i dine værdier eller fast ejendom. Udlæg i ejendom betyder, at SKAT pantsætter dine værdier eller fast ejendom for at få dækket din gæld. SKAT kan således begære din ejendom på tvangsauktion.

Ønsker du yderligere information om gæld til det offentlige, kan du læse mere på www.borger.dk under punktet ”gæld”.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00