Borearbejde i Midtbyen, Industrikvarteret og Nødebo

Hillerød Forsyning og vores entreprenør, Per Aarsleff A/S, undersøger jord, geoteknik og grundvand i Hillerød Midtby, i Industriområdet samt i Nødebo.

Vi begynder borearbejdet mandag den 20. marts 2017, og vi forventert at det står på ca. tre uger frem.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00