20.11.2017
Kundeservice holder lukket tirsdag den 21. november fra kl. 11:30

Vigtigt nyt!

Under arbejdet med lægning af ny spildevandskloak i Frederiksværksgade er komplikationer opstået i forsøget på at bore kloakrøret under krydset mellem Frederiksværksgade, Selskovvej og Frejasvej. Komplikationerne har gjort det nødvendigt, at etablere en mindre udgravning i krydsets nordøstlige hjørne mellem Frederiksværksgade og Selskovvej.

 Udgravningens påkrævede, men uhensigtsmæssige placering, gør det nødvendigt at spærre for trafikken på Frederiksværksgade mellem omtalte kryds og Stutmestervej, dog med undtagelse af beboer- og bybuskørsel. Al anden trafik af Frederiksværksgade mellem krydset og Stutmestervej omdirigeres til dels Hillerødholmsalle via Selskovvej og Stutmestervej, dels via Frejasvej, Grønnegade og Løngangsgade.

 Kloakarbejdet i krydset stater 21.11.2017 og ventes at vare til og med 8.12.2017 Herefter genåbnes den berørte strækning.

 Hillerød Forsyning beklager de gener arbejdet måtte medføre.   

Spildevandsledning fra Hillerød Centralrenseanlæg til Munkeengen

I forbindelse med opførelse af vores nye renseanlæg på Solrødgård skal vi udbygge vores nuværende spildevandssystem med nye trykledninger til transport af spildevand.

Vi skal derfor etablere nye spildevandsledninger fra Hillerød Centralrenseanlæg på Kirsebæralle og frem til Munkeengen, hvor vi er i gang at etablere en ny pumpestation.

På de strækninger, hvor vi graver, bliver vejen indsnævret og reguleret med trafiklys. 

Entreprenør på opgaven er Aarsleff.

Vi arbejder frem til årsskiftet 2017/2018.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00