Spildevandsledning fra Munkeengen til nyt renseanlæg på Solrødgård

I forbindelse med opførelse af vores nye renseanlæg på Solrødgård skal vi udbygge vores nuværende spildevandssystem med en pumpestation og nye trykledninger til transport af spildevand.

Pumpestationen etableres som et underjordisk anlæg på Munkeengen, og trykledningerne lægges fra Munkeengen og langs med Roskildevej ud til renseanlægget på Solrødgård.

På cirka halvdelen af strækningen bliver der også lagt nye vandledninger.

Entreprenør på opgaven er Hoffmann.

Vi arbejder frem til årsskiftet 2017/2018.

Lukning af Peder Oxes Alle ved Milnersvej/Roskildevej

I forbindelse med projektet og etableringen af nye kloakledninger er vi nødt til at lukke en del af Peder Oxes Alle ved rundkørslen Milnersvej/Roskildevej fra 5. juli 2017 og seks til otte uger frem.

Den røde streg på kortet indikerer den strækning, som er lukket. Klik på kortet og se det i en større udgave.

 

Symbioseprojekt

Projektet er en del af Symbiose Hillerød, hvor der er indgået symbiose-aftaler med Novo Nordisk og Biogen omkring udledning af processpildevand til de nye ledninger.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00