Spildevandsledning fra Munkeengen til nyt renseanlæg på Solrødgård

I forbindelse med opførelse af vores nye renseanlæg på Solrødgård skal vi udbygge vores nuværende spildevandssystem med en pumpestation og nye trykledninger til transport af spildevand.

Pumpestationen etableres som et underjordisk anlæg på Munkeengen, og trykledningerne lægges fra Munkeengen og langs med Roskildevej ud til renseanlægget på Solrødgård.

På cirka halvdelen af strækningen bliver der også lagt nye vandledninger.

Entreprenør på opgaven er Hoffmann.

Vi arbejder frem til primo 2018.

Lukning af cykelsti mellem Møllebrovej og Munkeengen

OBS! Arbejdet fortsætter til start februar 2018 grundet forsinkelser. Vi beklager de gener det medfører. I forbindelse med arbejdet skal vi nu lægge nye ledninger på tværs af cykelstien mellem Møllebrove og Munkeengen. Det betyder, at cyklister/gående frem til starten af februar skal på en lidt længere tur for at krydse Roskildevej. Tunnellen ved Trollesmindestien kan med fordel benyttes i stedet for at krydse Roskildevej.

SE KORT MED OMKØRSEL

Symbioseprojekt

Projektet er en del af Symbiose Hillerød, hvor der er indgået symbiose-aftaler med Novo Nordisk og Biogen omkring udledning af processpildevand til de nye ledninger.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00