Slamsuger

Du kan her finde udbudsdokumenter

Udbudsbrev + Kravspecifikation og Tildeling (pdf) - download

Rettelsesblad nr. 1 (pdf) - download

Tilbudsliste (Word) - download

ESPD slamsugeranlæg (pdf) - download

ESPD request (xml) - download

Udkast til kontrakt (pdf) - download

Vejledning til ESPD - download (12MB)

Spørgsmål-svar (pdf) - download

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00