Genbrugsstationen holder lukket St. Bededag

Erhvervsadministrationsgebyr på affald, læs mere

Hent gratis kompost, læs mere

Frivillig papordning, læs mere

Aktiviteter i netværket

Netværket har været under etablering i et stykke tid, men har siden april 2015 holdt følgende møder/workshops på en halv eller en hel dag.

Møderne bliver afholdt på skift hos deltagerne, og de forløber typisk med et inspirationsoplæg og arbejde med at konkretisere ideer. Og ikke mindst sørge for at initiativer bliver sat i søen. Sideløbende arbejder deltagerne naturligvis selv med forskellige initiativer og projekter.

Møderne har indtil nu drejet sig om opbygning af relationer, formalisering af samarbejdet og generering af ideer til konkrete aktiviteter samt senest at udforme konkrete initiativer og projekter på. Vi har desuden arbejdet med identifikation af andre relevante netværksdeltagere og interessenter.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00