Erhvervsadministrationsgebyr på affald, læs mere

Hent gratis kompost, læs mere

Frivillig papordning, læs mere

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00