Erhvervsadministrationsgebyr på affald, læs mere

Hent gratis kompost, læs mere

Frivillig papordning, læs mere

Log på

Indtast dit brugernavn og password for at logge ind:

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00