Milnersvej - udskiftning af vandledning

Som led i den løbende udskiftning af ældre og udtjente vandrør af støbejern skal vi lægge nye vandrør i Milnersvej - fra rundkørslen ved Roskildevej og til Søndre Jernbanevej.

Hvornår?

Vi starter op primo maj ved Roskildevej og bevæger os derfra op til Søndre Jernbanevej. Vi forventer, at vi arbejder frem til 1. november 2017.  

Normal arbejdstid er: mandag til torsdag kl. 07.00-15.00 og fredag kl. 07.00-13.00. Der kan forekomme dage, hvor vi vil være nødt til at arbejde længere.

Når arbejdet går i gang, kan det ikke undgås, at vi skal arbejde ud for indkørsler. De berørte vil altid blive orienteret, inden det sker. I weekender vil udgravninger blive dækket over, hvor det er muligt.

Hvordan?

Ledningsudskiftningen vil foregå med opgravning og jordfortrængning, for at minimere trafikale gener.

Vores arbejdsmetode reducerer de perioder, hvor der skal lukkes for vandet. Vi forventer, at der undervejs bliver 2-3 gange, hvor vi lukker for vandet i korte perioder. De berørte bliver direkte orienteret.

Hvem?

Hillerød Forsyning samarbejder i dette projekt med Nordkysten. Har du spørgsmål til arbejdet, er du altid velkommen til at kontakte medarbejderne. 

Bliv varslet om vandlukning

Tilmeld dig vores sms-service, så får du altid af vide, hvis vi lukket for vandet hjemme hos dig. Servicen er gratis.

Læs mere og tilmeld dig - klik her

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00