Ny hovedledning i Falkevej

I forbindelse med opførelsen af nye boliger i Ullerød, skal vi føre en hovedledning til fjernvarme gennem Falkevej og ud mod Ullerød. 

Arbejdet foregår ved opgravning fra Tulstrupvej og ned til enden af Falkevej. Ledningen krydser Pøle Å via en rørbro, som monteres på den eksisterende bro.

Den nye varmeledning lægges som vist på kortet nedenfor, og den lægges i den sydlige side af vejen.

Hvornår?

Vi arbejder fra oktober 2017 og frem til februar 2018.

 

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00