Ny fjernvarme- og vandledning i Overdrevsvej

Det varer ikke længe, før byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland begynder, men inden da skal vi omlægge vores fjernvarmeledning, der går hen over hospitalsgrunden.

Samtidig etablerer vi en fjernvarmeledning til Solrødgård Klima- og Miljøpark, som skal forsyne både vores nye renseanlæg samt vores kommende Klima- og Miljøcenter med klimavenlig fjernvarme.

Langs Overdrevsvej etablerer vi også en ny vandledning til fremtidig forsyning af den nye bydel, Favrholm, og det nye hospital.

Arbejdet vil som sådan ikke forstyrre trafikken, da ledningen primært etableres på private grunde, men arbejdet vil kunne ses fra vejen.

Arbejdet langs Lyngevej ned til Solrødgård, går langs Lyngevej. Anlægsarbejdet langs Lyngevej kan momentært forstyrre primært cykeltrafikken langs Lyngevej grundet materialeaflæsning, samt omlægning af fremmedledninger.

Vi arbejder fra juni 2017 og frem til ultimo januar 2018.

Nedenfor ses en illustration af den strækning, hvor vi arbejder (den blå streg).

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00