Ny fjernvarme- og vandledning i Overdrevsvej

Det varer ikke længe, før byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland begynder, men inden da skal vi omlægge vores fjernvarmeledning, der går hen over hospitalsgrunden. Ledningen skal gå gennem tunnelen som forbinder Hestehavevej med Salpetermosevej. I forbindelse med anlægsarbejderne i tunnelen under Overdrevsvejen har vi set os nødsaget til at lukke den af personsikkerhedsmæssige årsager. Tunnelen forventes åben igen primo oktober. Hele anlægsarbejdet påregnes at være færdiggjort i november 2018. Nedenfor ses en illustration af den strækning, hvor vi arbejder (den blå streg).

 

 

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00