Lovgivning og regulativ

Tilslutning af og forsyning med fjernvarme sker på vilkår, der er fastsat i det gældende regulativ.

Gældende regulativ for fjernvarmelevering

Nærværende ”Regulativ for Hillerød Varme A/S” erstatter tilsvarende regulativ fra 1. januar 2015. Regulativet er godkendt af Hillerød Varme A/S’ bestyrelse og anmeldt til Energitilsynet i januar 2015.

Regulativet er gældende fra 5. februar 2015.

Love

Bekendtgørelser

Vejledninger