Ny fjernvarmekunde

Kunne du tænke dig at få fjernvarme? Nedenfor kan du læse mere om proceduren for at blive tilsluttet vores fjernvarmenet.

Tilslutning

Du skal udfylde vores formular, før vi kan beregne en pris for fjernvarmetilslutning af din ejendom.

Formularen skal indeholde følgende oplysninger:

  • En situationsplan/tegning, hvor husets placering på grunden i forhold til offentlig vej fremgår, samt en markering af, hvor fjernvarmestikledningen skal placeres/føres ind i huset (har du ikke allerede en situationsplan/tegning, er et print/udsnit fra Google-maps med en markering fint)
  • Oplysning om antal m2 Ved erhvervsejendomme/større byggeri, effektbehov i KW
  • Navn, adresse, telefonnummer og/eller e-mailadresse

På baggrund af disse oplysninger sender Hillerød Forsyning en kontrakt og et tilbud om fjernvarmetilslutning.

Ejeren underskriver kontrakten og tilbud, og returnerer den til Hillerød Forsyning.

Hillerød Forsyning udfører herefter arbejdet med fjernvarmestikledningen.

Prisen

Prisen omfatter opgravning, lægning af rør, sand og dækbånd. Derudover sørger varmeforsyningen for etablering af hovedhaner i udvendig indføringsskab.

Den nye forbruger forestår selv reetablering på egen grund og rørføring fra hovedhaner til ejendommens varmeinstallation.

Prisen omfatter altså ikke:

  • Reetablering på egen grund
  • Indvendigt VVS-arbejde

Udfyld vores formular og få en pris for fjernvarmetilslutning af din ejendom.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00