Priser

Fjernvarmen i Hillerød er billig sammenlignet med mange andre fjernvarmeselskaber og sammenlignet med naturgas, og den er langt billigere end olie.

I 2017 får varmekunderne hos Hillerød igen en differentieret varmepris afhængig af vinter- og sommermåneder, hvor sommerprisen er sænket i forhold til sidste år.

Priserne er nu opdateret med den gældende pris for sommerhalvåret.

Senest opdateret 31. marts 2017

Varmepriser 2017

 

Januar-Marts

April-Oktober

November-December

Pris pr. MWh
(Hillerød) 

425,00 kr.

275,00 kr.

425,00 kr.

Pris pr. kWh
(Meløse/St. Lyngby)

0,425 kr.

0,275 kr.

0,425 kr.

Pris pr. GJ
(Skævinge/Gørløse)

118,06 kr.

76,39 kr.

118,06 kr.

Årligt abonnement

Mindste årlige abonnement

3.200 kr.

Årligt abonnement efter liter vand pr. time

10,67 kr.

Årligt abonnement efter hedeflade pr. Watt

22,22 øre

Priserne er inkl. moms.

Udspecificering af priser

Se hele prisbladet (gældende pr. 1. april 2017)

Se hele prisbladet (gældende pr. 1. januar 2017)

Læs uddybning af Hillerød Varmes overdækning fra 2012

Overgangstillæg, Skævinge, Gørløse, Meløse og St. Lyngby

Kunder i Skævinge og Gørløse skal betale et overgangstillæg i årene til og med 2022. Kunder i Meløse og St. Lyngby skal betale et overgangstillæg i årene til og med 2024. Overgangstillægget skal dække den del af omkostningerne, som ikke kan dækkes af Hillerød Varme A/S’ almindelige priser.

For kunder i Skævinge udgør overgangstillægget 33,47 kr. pr. BBR-m2 pr. år inkl. moms.

For kunder i Gørløse udgør overgangstillægget for alle almindelige forbrugere 3.511 kr. pr. år inkl. moms. Dog betaler de største ca. 15 forbrugere en større overgangstarif. Den udgør 243,82 kr. pr. kW beregnet på basis af historisk forbrug.

På grund af overdækning i perioden før 1. maj 2013 reduceres overgangstillægget i 2016 til 2.379,62 kr. inkl. moms for kunder, hvis effektbehov ikke overstiger 14,4 kW, og til 165,25 kr. inkl. moms for kunder med et effektbehov over 14,4 kW.

Kunder i Meløse og St. Lyngby betaler også et overgangstillæg. For kunder hvis effektbehov ikke overstiger 14,4 kW, udgør tillægget 4.320 kr. pr. år inkl. moms, hvis boligen er større end 70 m2, og 2.160 kr. pr. år inkl. moms hvis boligen er mindre end 70 m2. Har kunden et effektbehov, der er større end 14,4 kW, udgør overgangstillægget 300 kr. pr. kW inkl. moms.

For alle byerne Skævinge, Gørløse, Meløse og St. Lyngby gælder, at overgangstillægget for nye kunder udgør 500 kr. om året inkl. moms.

Maksimumpris i Skævinge, Gørløse, Meløse og St. Lyngby

Det primære formål med Hillerød Forsynings overtagelse af fjernvarmeforsyningen i Skævinge, Gørløse, Meløse og St. Lyngby var at gøre det billigere for varmeforbrugerne. For at undgå at omkostningen væltes over på varmeforbrugerne i Hillerød, betaler varmeforbrugerne i Skævinge, Gørløse, Meløse og St. Lyngby et midlertidigt overgangstillæg ud over den almindelige varmepris.

For hovedparten af varmeforbrugerne er det blevet billigere, og for de fleste meget billigere. Men nogle få varmeforbrugere med meget lave varmeforbrug får en lidt højere varmeregning. For at imødekomme disse varmeforbrugere er der indført en maksimal pris på fjernvarme.

Maksimumprisen i Skævinge svarer til E.ON’s varmetarif for Skævinge for 2012:

Varmeforbrug

312,85 kr./GJ inkl. moms

Abonnement

1331,25 kr./år inkl. moms

Arealafgift (årligt)

47,50 kr./m2 inkl. moms


Maksimumprisen for Gørløse svarer til taksterne anvendt ved slutafregningen for Gørløse Fjernvarme for varmeåret 2012/13:

Variabelt bidrag

400 kr./GJ inkl. moms

Effektbidrag

3 kr. pr. m3 fjernvarmevand inkl. moms

Abonnement

4000 kr./år


Maksimumprisen for Meløse og St. Lyngby udgør inkl. moms:

  • 0,78 kr. pr. kWh varme + 7.500 kr. for boliger over 70 m2
  • 0,78 kr. pr. kWh varme + 3.750 kr. for boliger over 70 m2

Betalingstidspunkter (betalingsrater)

Rate

Indbetalingskort sendes

Forfaldsdato

1

Januar

1. hverdag i februar

2

April

1. hverdag i maj

3

Juli

1. hverdag i august

4

Oktober

1. hverdag i november

Betaling

Du kan betale via indbetalingskort og ved tilmelding til betalingsservice.

Hvis du betaler efter sidste rettidige dato, lægger vi renter og gebyrer på.

Du bliver opkrævet et faktureringsgebyr på 45 kr., hvis du modtager din regning som papirregning.

Hvis du oplever en væsentlig ændring i dit forbrug i løbet af året, kan du få ændret aconto-raterne ved at henvende dig til Kundeservice. Det skal ske senest én måned før, den næste aconto-rate skal betales. 

Aflæsningskort

Det er en god idé jævnligt at notere dit forbrug – til det skal du bruge et aflæsningskort.

Aflæsningskort, Hillerød

Aflæsningskort, Skævinge og Gørløse

Aflæsningskort, Meløse og St. Lyngby

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00