Regler og klage

Tilslutning af og forsyning med fjernvarme sker på vilkår, der er fastsat i det gældende regulativ.

Gældende regulativ for fjernvarmelevering

Nærværende ”Regulativ for Hillerød Varme A/S” erstatter tilsvarende regulativ fra 1. januar 2015. Regulativet er godkendt af Hillerød Varme A/S’ bestyrelse og anmeldt til Energitilsynet i januar 2015.

Regulativet er gældende fra 5. februar 2015.

Klagevejledning

Hvis du har klaget til dit fjernvarmeselskab, og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen, som fjernvarmeselskabet træffer, skal du sikre dig, at du som minimum har fjernvarmeselskabets afgørelse på skrift, fx i en e-mail eller i et brev.

Fjernvarmeselskabets afgørelse om ikke at give dig medhold - eller kun vil give dig delvis medhold - kan indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.

Ankenævnet på Energiområdet 
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 41 71 50 00
post@energianke.dk 

Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside: www.energianke.dk

Klag online

På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du indgive en klage online ved at klikke på dette link og herefter vælge ”energi” og følg instruktionen.

Det koster et klagegebyr på 160 kr. at få en sag behandlet. Hvis forbrugeren får medhold i klagen, får forbrugeren gebyret tilbagebetalt.

Der er ingen klagefrist, men du bør dog ikke vente for længe med at sende klagen til Energiankenævnet.

Vær opmærksom på at Energitilsynet og Energiklagenævnet også er klageinstanser for mere generelle spørgsmål på fjernvarmeområdet. Du finder oplysningerne om klagemulighederne på www.energitilsynet.dk og www.ekn.dk.

Love

Bekendtgørelser

Vejledninger

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00