Erhverv

Alle virksomheder har pligt til at kildesortere deres affald og pligt til at betale for de kommunale affaldsordninger, som den bruger.

For nogle typer af affald gælder der særlige regler for anmeldelse og håndtering. Læs mere om de forskellige typer af affald i menuen til venstre.

Dagrenovation

Virksomheden har pligt til at frasortere dagrenovationslignende affald. Kontakt os for at få leveret de rette beholdere.

Genanvendeligt affald

Virksomheder skal sortere og aflevere deres genanvendelige affald (papir, pap, glas, plast, metal, træ, genanvendeligt PVC-affald og genanvendeligt farligt affald) til genanvendelse og selv sørge for at få det afhentet af en godkendt transportør.

Byggeaffald

Affald fra byggeri og anlæg opstår f.eks. ved nybyggeri, renovering, lednings- og anlægsarbejder. Bygge- og anlægsaffald skal altid sorteres og anmeldes. Det kan f.eks. indeholde PCB, asbest eller andre farlige stoffer.

Skal du af med affald?

Affaldsregistret finder du oplysninger om, hvilke genanvendelsesanlæg, kommunale behandlingsanlæg, indsamlervirksomheder, transportører, forhandlere og mæglere, der kan håndtere og modtage dit affald.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00