Gå til indhold

Asbest i affald

Hvis du overvejer at rense eller nedrive asbestholdige tagbelægninger, facader eller andre bygningsdele, der indeholder asbest, skal du være opmærksom på, at asbest er farligt, og at der er nogle forholdsregler og regler, som du skal overholde. 

Asbest har tidligere ofte været anvendt i bygninger, blandt andet på grund af materialets gode varmebestandighed og isoleringsevne. Asbest er især brugt i eternitplader, rørisolering, gulvbelægninger og fliselim.

Der gælder særlige regler for asbestholdigt affald, fordi fibrene kan udgøre en helbredsrisiko, hvis de indåndes. 

Eternitaffald skal afleveres i en lukket plastemballage (f.eks. plastfolie), når det skal afleveres på genbrugsstationen.

Anmeldelse og anvisning af asbestholdigt affald

Hvis du har affald, der indeholder asbest, skal du anmelde affaldet senest 14 dage før, du skal af med affaldet. 

På baggrund af anmeldelsen fremsender vi en anvisning til bortskaffelse af affaldet på et godkendt modtageanlæg. Anvisningen skal medbringes og fremvises, når affaldet afleveres på modtageanlægget. Støvende asbestaffald afleveres til:

AV-Miljø
Avedøreholmen 97
2650 Hvidovre

SMOKA
Prøvestenen
U-vej 7
2300 København S

Du skal opbevare affaldet befugtet i egnet, lukket, tæt emballage. Emballagen skal mærkes ASBEST.

Ikke støvende asbestaffald afleveres til:

AV-Miljø
Avedøreholmen 97
2650 Hvidovre

eller en anden godkendt modtager

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00