Gå til indhold

Asbest i affald

Hvis du overvejer at rense eller nedrive asbestholdige tagbelægninger, facader eller andre bygningsdele, der indeholder asbest, skal du være opmærksom på, at asbest er sundhedsskadelig og farligt for miljøet, og at der er nogle forholdsregler og regler, som du skal overholde. Det er arbejdstilsynet, der regulerer reglerne for sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde med asbestholdigt materiale.

Tagplader som indeholder eller som kan indeholde asbest må ikke højtryksspules. Ved rengøring af en hel tagflade skal spulevandet opsamles og filtreres.

Asbest har tidligere ofte været anvendt i bygninger, blandt andet på grund af materialets gode varmebestandighed og isoleringsevne. Asbest er især brugt i eternitplader, rørisolering, gulvbelægninger og fliselim.

Der gælder særlige regler for asbestholdigt affald, fordi fibrene kan udgøre en helbredsrisiko, hvis de indåndes. 

Anmeldelse og anvisning af asbestholdigt affald

Hvis du har affald, der indeholder asbest, skal du anmelde affaldet senest 14 dage før, du påbegynder projektet. 

Eternitplader (både med og uden asbest), skal afleveres i en lukket gennemsigtig plastemballage (f.eks. plastfolie eller plastsække, lukket med tape), når det afleveres på genbrugsstationen.

Læs mere om sortering af byggeaffald her.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00