Gå til indhold

PCB i affald

PCB er et miljøfarligt stof, som kan skade både mennesker og miljø. PCB blev tidligere brugt i blandt andet byggematerialer, fordi det har nogle gode bygningstekniske egenskaber, men blev forbudt i 1970'erne. 

PCB findes blandt andet i følgende typer af produkter:

  • Elastisk fugemasse (indvendig og udvendig)
  • Termoruder
  • Gulvlim og selvnivellerende gulvmasse
  • Maling
  • Gulvbelægning

Hvornår er det farligt?

Hvis indholdet af PCB i affaldet er under 0,1 mg/kg, regnes det for ’rent’. Hvis indholdet er mellem 0,1 mg og 50 mg/kg karakteriseres affaldet som forurenet, og det må ikke anvendes frit, men skal deponeres eller brændes, alt efter hvilken slags affald, der er tale om.

Hvis PCB-indholdet er på 50 mg/kg eller mere, er der tale om farligt affald, og det skal sendes til anlæg, som er godkendt til at behandle farligt affald af denne type.

Vær også altid opmærksom på arbejdsmiljøreglerne, når du arbejder med farlige stoffer som PCB.

Screening for PCB i byggeaffald

Du skal screene bygningen for PCB, inden du begynder arbejdet med at nedrive eller renovere, hvis: 

  • du ejer en bygning eller et anlæg, som er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977, og den nedrivning eller renovering, som du skal i gang med, omfatter mere end 10 m2 eller mere end 1 ton affald 
  • der skal ske udskiftning af termoruder, som kan være fremstillet i den nævnte periode.

Kortlægning og anmeldelse af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Hvis det ikke er muligt at svare nej til alle spørgsmål i screeningsskemaet, skal bygningen kortlægges for PCB, og affaldet anmeldes, senest 14 dage før, du påbegynder projektet. 

Kortlægning og anmeldelse af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Hvis det ikke er muligt at svare nej til alle spørgsmål i screeningsskemaet, skal bygningen kortlægges for PCB, og affaldet anmeldes, inden nedrivningen eller renoveringen kan gå i gang.

Andre forurenende stoffer i bygge- og anlægsaffaldet

Husk, at der kan være andre farlige og uønskede stoffer i en bygning, som også skal findes, anmeldes og anvises, inden arbejdet kan gå i gang. Hvis der f.eks. findes bly i malingen, skal dette affald anmeldes. 

Læs mere om sortering af byggeaffald her.

Du kan læse mere pm PCB i PCB-guiden.

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00