Dagrenovation

Virksomheden har pligt til at frasortere dagrenovationslignende affald. Dit affald må ikke indeholde genanvendeligt affald, deponeringsegnet affald eller farligt affald til specialbehandling. 

Eksempler på dagrenovationslignende affald:

  • Køkkenaffald og lignende letfordærveligt affald
  • Restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast med videre, som ikke kan gå til genanvendelse.
  • Affald fra oprydning og rengøring

Hvordan kommer jeg af med affaldet?

Virksomheder med dagrenovationslignende affald skal enten være tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning eller have en aftale med en privat affaldstransportør om indsamling af dagrenovationslignende affald. Vælger du at bruge en privat affaldstransportør, skal denne være registreret i Affaldsregisteret

Er der indgået aftale med privat affaldstransportør, skal affaldet som minimum afhentes én gang hver 14. dag. Dagrenovationslignende affald fra virksomheder skal afleveres hos Vestforbrænding. 

Beholdere til affald

Hillerød Forsyning leverer beholdere, som skal bruges til indsamling af dagrenovation. Hvis du har brug for mere eller mindre plads til affaldet, kan du ændre beholderstørrelse/antal, så kontakt os – dog kun hvis du benytter dig af den kommunale dagrenovationsordning.

Priser og betaling

Find priser på vores affaldsordning og vores forskellige typer affaldsbeholdere.

Hvis din virksomhed bruger en anden transportør end den kommunale ordning, er betalingen af affaldshåndteringen et anliggende mellem virksomhed og transportør.

Hillerød Forsyning tilbyder indsamling af dagrenovation hver 14. dag.

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00