Gå til indhold

Elektronikaffald og batterier

Når din virksomhed bortskaffer elektronikaffald og batterier, er det vigtigt, at det bliver gjort korrekt, da det kan indeholde stoffer, som er skadelige for menneskers sundhed og miljøet. Desuden findes der ting i produkterne, som kan genbruges.

Hvad er elektronikaffald?

Elektronikaffald omfatter stort set alt, hvad der er ledning på og/eller batteri i.

Producentansvar

Elektronikaffald og batterier er omfattet af ’producentansvar’. Det betyder, at det er producenter og importører af udstyret, der har ansvaret for at få det behandlet, når det er blevet til affald.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit elektronikaffald er omfattet af producentansvaret, kan du henvende dig til producenten eller importøren af det pågældende produkt.

Læs mere om Dansk Producent Ansvars-Systems (DPA).

Mindre mængder

Du kan aflevere mindre mængder elektronikaffald på genbrugsstationen. 

OBS! Din virksomhed skal være tilmeldt og betale gebyr for brug af genbrugsstationen, hvis du vil aflevere elektronikaffald.

Større mængder

Hvis din virksomhed har større mængder elektronikaffald, har du følgende muligheder:

Hvis affaldet består af kasseret udstyr, som er markedsført før den 1. april 2006, skal du:

  • Selv sørge for, at elektronikaffaldet bliver transporteret til og behandlet på et miljøgodkendt behandlingsanlæg

eller

  • Aflevere det kasserede udstyr hos producent eller importør ved køb af tilsvarende nyt udstyr. Producenter og importører har nemlig pligt til at tage det gamle udstyr retur uden særskilt betaling, når der købes tilsvarende nyt

Hvis affaldet er markedsført efter den 1. april 2006, skal du:

  • Selv aflevere det til producent eller importør (uden betaling)

eller

  • Indgå en særlig aftale med producent eller importør om, at din virksomhed påtager sig ansvaret for transport og behandling af affaldet og selv betaler for det til den tid.

Særlige typer af elektronikaffald 

Hvis dit elektronikaffald ikke er omfattet af producentansvaret, skal du rette henvendelse til kommunen. De vil herefter anvise, hvilke muligheder der er for at behandle dette affald. Det udstyr, der falder uden for producentansvaret, er bl.a. større stationære værktøjsmaskiner samt elektrisk udstyr fra biler, tog, skibe og fly. 

Batterier og akkumulatorer

Batterier og akkumulatorer skal afleveres til registrerede transportører og/eller godkendte modtageanlæg. Find dem i Affaldsregisteret.

Batterier og akkumulatorer kan også afleveres på genbrugsstationen.

OBS! Din virksomhed skal være tilmeldt og betale gebyr for brug af genbrugsstationen, hvis du vil aflevere batterier og akkumulatorer.

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00