Administrationsgebyr for erhverv 2018

Din virksomhed modtager dette brev sammen med en faktura for administrationsgebyr for erhvervsaffald for 2018. Kommunen har sat en frist for virksomheder, der vil søge om fritagelse for gebyret for 2018. Du har 8 uger til at søge fritagelse.
Fristen i din kommune er 31.maj 2018. Du kan ikke søge om fritagelse efter denne dato.
Hvad betaler du for?
Gebyret dækker kommunens lovpligtige udgifter til generel planlægning og administration af affaldsområdet vedrørende erhverv i kommunen, jf. Affaldsbekendtgørelsen kapitel 8 (BEK nr. 1309 af 18/12/2012).

Størrelsen på gebyret er ens for alle virksomheder i kommunen. I 2018 er gebyret på kr. 334,00 ex. moms

Hvem kan søge om fritagelse?

Hvis du er med i den kommunale dagrenovationsordning, eller har en aftale med en vognmand om afhentning af affald, kan du ikke blive fritaget.
Alle aktive virksomheder bliver opkrævet gebyret, og der gives som udgangspunkt ikke fritagelse for gebyret.

Du kan søge fritagelse:

Hvis din virksomhed havde en årlig omsætning under 300.000 kr. i 2016.
Hvis din virksomhed er nystartet i 2017 og kan dokumentere at omsætningen var under 300.000 kr. i 2017.
Hvis du med al sandsynlighed kan dokumentere, at der ikke er affald i din virksomhed. I princippet er det kun inaktive virksomheder, der kommer i betragtning. Almindelige aktive virksomheder har som udgangspunkt affald, i form af pap, breve, madpapir, elektronikaffald, elpærer m.m.

Hvordan søger du om fritagelse?

Du søger fritagelse via Virk DK, tryk her  - der åbnes dog først op 8 uger før fritagelsesfristen. Du skal ikke logge ind med Nem-id. Du kan søge på ordet erhvervsaffaldsgebyr for at finde ansøgningsskemaet. Du vil blive guidet gennem ansøgningen.

Hvornår behandles ansøgningen?

Ansøgninger behandles løbende og hurtigst muligt. Du skal kun betale gebyret hvis du får afslag. Husk at gemme fakturaen.


Hvordan får du flere oplysninger?

Opkrævningerne håndteres af Hillerød Forsyning på kommunens vegne. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til Hillerød Forsynings kundeservice på telefonnummer: 4823 1000. Eller du kan skrive til: eag@hfors.dk

www.affald-virksomhed.dk kan du læse mere om gebyret.

Betaling af gebyret giver dig ikke adgang til genbrugsstationer eller andre kommunale ordninger.


Venlig hilsen

Hillerød Kommune /Hillerød Forsyning

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00