Gå til indhold

Genanvendeligt erhvervsaffald

Du skal som virksomhed kildesortere og aflevere alt genanvendeligt affald (herunder emballageaffald af papir, pap, plast, glas, metal, træ). Du kan også vælge at indsamle organisk affald.

Frit valg af behandlingsanlæg

Du kan som virksomhed frit vælge, hvilket genanvendelsesanlæg du vil aflevere dit genanvendelige erhvervsaffald til. Du kan finde registrerede transportører, godkendte indsamlere og genanvendelsesanlæg i Miljøstyrelsens affaldsregister.

Dit genanvendelige affald skal sorteres efter de anvisninger, som din valgte transportør giver.

Din virksomhed er også velkommen til at bruge vores genbrugsstation (dog IKKE til organisk affald). Vær opmærksom på, at din virksomhed skal være tilmeldt som bruger. Du kan tilmelde dig her.

Hvis du er i tvivl om reglerne for håndtering af en bestemt slags affald, er du altid velkommen til at kontakte os.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00