Klare plastsække

Hillerød Kommune forbyder sorte sække på Genbrugsstationen. Alt emballeret affald skal afleveres i klare sække.

På genbrugsstationen er det forbudt at aflevere sit affald i sorte sække. I stedet skal det afleveres i klare sække. Det gør det lettere for pladspersonalet at se, om der er lagt affald, som ikke er forbrændingsegnet. Samtidig kan pladspersonalet lettere vejlede dig om, i hvilken container det ikke forbrændingsegnede affald skal op i. Sidst men ikke mindst er det et lovkrav.

Hvis affaldet ikke afleveres i klare sække

Hvis borgere eller virksomheder ikke har deres affald i klare sække, kan pladspersonalet bede den besøgende om at tømme sin pose ud på trailer eller asfalten, hvorefter pladspersonalet kan godkende indholdet som værende til brændbart affald.

Den besøgende skal herefter selv læsse affaldet op i de rigtige containere. Indførelsen af klare sække betyder også, at besøgende, som ikke er indstillet på denne håndtering, ikke kan aflevere sit affald på Genbrugsstationen.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00