Glas- og papirkuber

Rundt om i kommunen er der opstillet en række kuber til glas og papir ved indkøbscentre, centrale steder og større boligbebyggelser. Det indsamlede glas og papir bortskaffes til genbrug.

Vi er i gang med at lave et kort hvor du som kunde kan se hvor der er opsat kuber i kommunen. Vi forventer at have dette klart medio 2019.

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00