Glas- og papirkuber

Rundt om i kommunen er der opstillet en række kuber til glas og papir ved indkøbscentre, centrale steder og større boligbebyggelser. Det indsamlede glas og papir bortskaffes til genbrug.

Her kan du se et kort over alle glas- og papircontainere i Hillerød. De blå ikoner indikerer glascontainere. De grønne ikoner indikerer papircontainere. De røde ikoner indikerer steder med både glas- og papircontainere.

 

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00