Gå til indhold

Regler

Retningslinjerne for håndtering af affald fra husholdninger fastlægges i kommunens regulativ for husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Regulativ for husholdningsaffald (gældende fra 1. januar 2020 - se bilag til regulativet her)

Regulativ for erhvervsaffald (gældende fra 27. juni 2012)

Vedtægter for Hillerød Affaldshåndtering A/S

Affaldsplanen 2014-2024

Regler for placering af beholdere og containere

Arbejdstilsynets anvisning for placering af beholdere og containere.

Lovgivning

Hillerød Forsyning arbejder ud fra den til enhver tid gældende Affaldsbekendtgørelse samt andre love og regler på affaldsområdet.

Du kan få mere viden om love og bekendtgørelser på affaldsområdet ved at kontakte os eller søge på Retsinformation.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00