Regler

Retningslinjerne for håndtering af affald fra husholdninger fastlægges i kommunens regulativ for husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Regler for placering af beholdere og containere

Arbejdstilsynets anvisning for placering af beholdere og containere.

Lovgivning

Hillerød Forsyning arbejder ud fra den til enhver tid gældende Affaldsbekendtgørelse samt andre love og regler på affaldsområdet.

Du kan få mere viden om love og bekendtgørelser på affaldsområdet ved at kontakte os eller søge på Retsinformation.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00