Gå til indhold

Nye affaldsfraktioner i 2022/2023

Byrådet har besluttet at ændre affaldsordningen i Hillerød Kommune, så vi følger de nationale krav om at sortere 10 forskellige slags affald.
Det betyder, at vi skal sortere mere affald, end vi gør i dag, så vi på den måde kan genanvende flere ressourcer til gavn for miljø og klima.
Vi går fra at sortere 8 fraktioner til at sortere i 10 fraktioner, når vi tilføjer fraktionen mad- og drikkekartoner og fraktionen tekstilaffald.

Etageboliger og rækkehuse med fælles opsamlingsmateriel skal i gang med at sortere mad-og drikkekartoner i løbet af 2022, og parcelhuse og sommerhuse skal i gang i starten af 2023.
En ordning for indsamling af tekstilaffald træder først i kraft i 2023 for alle husstandstyper.

For dig, der bor i etagebolig eller rækkehuse med fælles opsamling

Vi udskifter i løbet af 2022 klæberne på plastbeholderne, så den nye fraktion kommer til at fremgå på beholderne, og du vil også modtage en ny sorteringsvejledning. Men du kan allerede nu begynde at putte mad-og drikkekartoner i plastbeholderen.
Farligt affald skal afleveres i ejendommens miljøskab eller miljøboks. Spørg den affaldsansvarlige i din ejendom, hvordan det farlige affald håndteres i din ejendom.

Som noget nyt indsamler vi tekstilaffald i røde poser, som udleveres af Hillerød Forsyning. Når ordningen for tekstilaffald er trådt i kraft, vil du modtage de røde poser til tekstilaffald, næste gang du bestiller grønne poser til madaffald.
Fremadrettet skal røde poser dog bestilles separat på affald@hfors.dk på samme måde, som du bestiller grønne poser til madaffald.

Du finder en sorteringsvejledning for etageboliger her.

For dig, der bor i parcel- eller rækkehus med individuelle beholdere

Vi udskifter nogle af dine nuværende affaldsbeholdere for at få plads til fraktionen mad-og drikkekartoner.
Du vil fremadrettet få i alt fire beholdere til hhv. madaffald, restaffald, papir, metal, plast, fødevarekartoner samt pap. Farligt affald fortsætter vi med at indsamle i en rød miljøboks, og du kan fortsat aflevere glas i de offentlige kuber. Som noget nyt indsamler vi tekstilaffald i forbindelse med storskrald.

Du finder en sorteringsvejledning for parcel- og rækkehuse her.

Sommerhuse

Sommerhuse får i alt fire beholdere til de syv slags affald, da nogle af beholderne indeholder to forskellige slags affald (mad-og restaffald, plast, mad-og drikkekartoner, metal, pap og papir). Farligt affald fortsætter vi med at indsamle i en rød miljøboks, og du kan fortsat aflevere glas i de offentlige kuber. Som noget nyt indsamler vi tekstilaffald i forbindelse med storskrald.

På kortet her kan du finde kuber til glas, papir og batterier:

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00