Gå til indhold

Hvad sker hvornår

Her får du et overblik over implementeringen af den nye affaldsordning.

Alle i Hillerød Kommune skal fra 2022/2023 sortere endnu flere forskellige slags affald. Fremadrettet skal vi udover de otte fraktioner, vi allerede sortere i, også sortere mad- og drikkekartoner og og tekstilaffald (udtjent tøj og tekstiler, som ikke kan genbruges. Tøj og tekstiler, som kan genbruges, kan afleveres i genbrugsbutikker eller til velgørenhedsorganisationer).

Tidsplan for etageboliger

 • Sommeren 2021: Se de nye affaldsbeholdere til mad-og drikkekartoner på genbrugspladsen
 • Tæt/lav bebyggelse med fælles opsamlingsmateriel: Den affaldsansvarlige kontaktes i løbet af maj til oktober 2022. Der laves aftale om, at den affaldsansvarlige for husstandene udskifter klæberne på de nuværende plastbeholdere og omdeler en ny sorteringsvejledning.
 • Boligselskaber/etageejendomme: Affaldsansvarlige i boligselskaberne kontaktes i løbet af maj til september 2022. Der laves aftale om, at ejendommen udskifter klæberne på de nuværende plastbeholdere og omdeler en ny sorteringsvejledning.

  Læs mere om etageboliger her.

Tidsplan for parcel- og rækkehuse

 • Sommeren 2021: Se de nye affaldsbeholdere på vores genbrugspladser.
 • Januar – februar 2023: Du modtager dine nye beholdere og vi hjemtager dine beholdere til madaffald, restaffald og papir.
 • Følg med på hjemmesiden i forhold til, hvornår udskiftningen sker på din rute.

  Læs mere om parcel- og rækkehuse her.

Tidsplan for sommerhuse

 • Sommeren 2021: Se de nye affaldsbeholdere på vores genbrugspladser.
 • Januar – februar 2023: Du modtager dine nye beholdere.
 • Følg med på hjemmesiden i forhold til, hvornår udskiftningen sker på din rute.

  Læs mere om sommerhuse her.

Tidsplan for kolonihavehuse

 • Sommeren 2021: Se de nye affaldsbeholdere på vores genbrugspladser.
 • Er du affaldsansvarlig for en kolonihaveforening, bedes du kontakte Hillerød Forsyning med henblik på etablering af affaldssorteringsordning. Kundeservice kan kontaktes på telefon 48 23 10 00 eller mail kundeservice@hfors.dk.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00