Gå til indhold

Parcel-og rækkehuse: Nye fraktioner i 2023

I 2023 ændre vi på beholdersammensætningen hos parcelhuse, og det betyder, at du vil modtage nye affaldsbeholdere.
Parcelhuse og sommerhuse skal fremadrettet have fire affaldsbeholdere:

Hvilke beholdere skiftes ud

Vi hjemtager det nuværende beholdersæt til mad-og restaffald samt din gamle 140 liter-beholder til papir. I stedet får du en ny 240 liter-beholder, som er to-delt, til mad-og restaffald og en ny beholder til en blandet fraktion af plast og mad-og drikkekartoner. Papiret erstatter plasten i det store rum i din nuværende beholder til metal/plast. Hvis du ikke allerede har en 240 liter-beholder til pap, vil du også få en beholder til pap.

I alt får du altså fire beholdere. De nye beholdere har samme størrelse som din nuværende beholder til metal/ plast. Batterier og småt elektronik vil fortsat blive taget med af din skraldemand, hvis du lægger dem i en gennemsigtig pose (maks. 4 liter) på låget af din rest-og madaffaldsbeholder på tømmedagen.

Farligt affald kan afleveres på genbrugsstationen eller opbevares i den lille røde miljøboks, som du også får udleveret, hvis ikke du har en i forvejen. Når din miljøboks er fyldt op, kan du få den ombyttet på genbrugsstationen eller tilmelde afhentning af miljøboksen i forbindelse med, at der afhentes storskrald.

Du vil også modtage en rulle med røde poser, som du kan samle ødelagte tekstiler i, som ikke kan benyttes til direkte genbrug.

Her finder du en sorteringsguide.

Er din grund forberedt på de nye beholdere?

Skraldemanden skal have nem adgang til at køre dine beholdere frem og tilbage. Derfor er der nogle krav til standpladsen, hvor beholderne står og til adgangsvejen, hvor skraldebilen holder for at tømme. 

  • Underlaget skal være fast, jævnt og plant og uden stigninger over 10 %
  • Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred
  • Afstanden fra skraldebilen til dine beholdere må maksimalt være 25 meter
  • Der skal være mindst 1 meter fri plads foran dine beholdere
  • Afstanden mellem dine beholdere skal være 10-20 cm
  • Håndtaget skal vende ud mod skraldemanden på tømmedagen
  • Beskær hække og træer, så der er mindst 2,10 meter frihøjde
  • Husk lys og snerydning i den mørke tid

Du kan finde mere information her.

Brug for ekstra beholderkapacitet

Har du i en periode ekstra meget restaffald, kan du bestille en beholder på vores selvbetjening.

Glas

Glas skal du fortsat aflevere i de offentlige kuber. Find den nærmeste her.

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00