Gå til indhold

Spørgsmål og svar om de nye beholdere

Hvor meget fylder de nye beholdere

Bor du i parcel- eller rækkehus med individuelle beholdere, får du fire 240 liter-beholdere. Hver beholder er 60 cm i bredden, 75 cm i dybden og 110 cm i højden.

Hvor ofte bliver de nye beholdere tømt?

Beholderne bliver tømt som følger:

  • Restaffald/madaffald hver 2. uge
  • Plast/mad-og drikkekartoner hver 4. uge
  • Pap hver 4. uge
  • Papir/metal hver 8. uge


På den gratis app ”Affaldsportal” og på hjemmesiden "Mit Affald" får du et hurtigt og nemt overblik over dine beholdere og tømmedage. Her har du også mulighed for at tilmelde dig afhentning af storskrald, haveaffald og tilmelding af ombytning af din miljøboks til farligt affald.
Du kan også tilmelde dig vores SMS-ordning, så du får besked, dagen før din beholder bliver tømt.

Hvor meget plads er der i de todelte beholdere?

Beholderen til mad- og restaffald er delt i forholdet 40/60.
Beholderen til metal-og papir er ligeledes delt i forholdet 40/60.

Hvad gør jeg, hvis jeg allerede nu har ekstra beholdere?

Har du lige nu en ekstra beholder til en af affaldsfraktionerne, vil der ikke ske nogen ændring for denne. Du vil blot få udskiftet dit beholdersæt til mad-og restaffald samt din papir-beholder. Øvrige beholdere rører vi ikke ved. Hvis du ikke længere har behov for den ekstra beholder, kan du kontakte os på affald@hfors.dk eller ved at ringe på tlf. 48 23 10 00 og bede om, at få den hjemtaget.

Krav til adgangsvej og standplads

Det er vigtigt, at adgangsvejen har kørefast underlag i form af fliser, asfalt eller stampet grus. Der må ikke være trin eller stigninger på mere end 10 %.
Du finder yderligere krav til standplads og adgangsvej her.

Hvorfor får jeg ingen beholder til glas?

Indsamling af glas påvirker arbejdsmiljøet og larmer. I Hillerød Kommune vil glas derfor fortsat blive indsamlet i de offentlige kuber, som hovedsageligt er placeret ved indkøbssteder, offentlige P-pladser, ved boligselskaber mv. Der vil blive sat yderligere kuber op rundt om i kommunen.
Du finder de nærmeste kuber her. 

Er de nye beholdere obligatoriske?

Ja. I henhold til Hillerød Kommunes Regulativ for husholdningsaffald er den eneste grund til at afmelde affaldsordningen nedrivning af huset, eller at der blot er en tom grund, et skur eller en garage. I dette tilfælde kan du afmelde beholderne og derved beholdergebyret, men ikke grundgebyret.

Hvorfor skal plast og mad-og drikkekartoner blandes i samme beholder?

Mad-og drikkekartoner skal i samme rum som plastaffald. Kartonerne kan være en lille smule våde, eller der kan sidde en rest tomatsauce. Hvis vi blandede kartonerne med f.eks. papir eller pap, vil disse fraktioner også blive våde – og så kan vi ikke længere genanvende dem.
Plasten må derimod gerne blive våd, og det gør heller ikke noget, hvis der kommer lidt mælk eller juice på – det bliver vasket af.
De fleste mad-og drikkekartoner består af omkring 80 procent papirfibre og 20 procent plast.

Skal jeg vaske affaldet, inden jeg putter det i beholderen?

Nej, det er ikke nødvendigt at vaske affaldet, inden du putter det i beholderen. Mad-og drikkekartoner og plast skal være tømt for indhold, men behøver ikke være skyllet. Dog skal kartoner, der har indeholdt yoghurt eller ymer, skylles af for rester.
Tekstilaffald må ikke være vådt eller fugtigt, da det så risikerer at mugne undervejs til genanvendelse.

Hvad gør jeg, hvis jeg i en periode har ekstra meget affald?

Har du i en periode ekstra meget affald kan du bestille en beholder mere ved at kontakte os på affald@hfors.dk eller ved at ringe på tlf. 48 23 10 00.

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00