Gå til indhold

Om os

Regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden affald” sætter rammerne for, hvordan kommunerne skal håndtere deres affald. Nu handler det ikke længere om affald, men om ressourcer, som kan udnyttes og bruges igen og igen.

På baggrund af den nationale strategi arbejder vi i Hillerød ud fra ”Affaldsplan 2014-2024”, som har tre konkrete mål:

  • Ressourcerne skal ud af affaldet
  • Problemstofferne (miljøfarlige stoffer) skal ud af affaldet
  • Borgerne skal gennem kommunikation inspireres til handling

I Hillerød Forsyning sørger vi for:

  • Afhentning af dagrenovation (rest- og madaffald) hver uge fra samtlige husstande i kommunen samt fra erhverv, der ønsker at benytte den kommunale dagrenovationsordning
  • Afhentning af papiraffald hver 7. uge fra samtlige husstande i kommunen
  • Tømning af papir- og glaskuber
  • Tømning af batteribokse ved bl.a. boligselskaber og afhentning af batterier ved parcel/rækkehuse (lagt på låget af skraldestativet)
  • Drift af Genbrugsstationen
  • Information og vejledning til borgere og erhverv om korrekt håndtering af affald, herunder byggeaffald og farligt affald

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00